index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์

Add Your Heading Text Here

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
2 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  สาระน่ารู้กับองค์กร

โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ

โครงการท้องถิ่นจิตอาสา สร้างป่า ร้กษ์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้วยขี้หมู บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน…

รายงานประชุมสภา

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล หมู่ ๑๐ บริเวณทางแยกข้างวัด : 25 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมสร้างถนน คสล หมู่ ๑๐ สายบ้านดอนติ้ว : 25 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล บ้านดอนแดง หมู่ ๑๕ สายจากนานายวิทยา บุญเหลา : 25 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย : 24 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด : 24 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ให้กับสำนักปลัด : 24 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาดอกไม้ ม.12 สายป่าช้า-ป่าดงกระแสน : 9 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศก่อสร้างถนน คสล. ม.6 สายถนนริมเขื่อน-บ้านนางนงคราญ : 9 กุมภาพันธ์ 64

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายก อ.บ.ต. ท่าจำปา


นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัด อ.บ.ต. ท่าจำปา

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน