index

Slider
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารเว็บไซต์

Add Your Heading Text Here

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
2 votes
คู่มือประชาชน
#
#
#
#
#
#
#
#

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 นายวรลภย์  ศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา​ แ…

  สาระน่ารู้กับองค์กร

รายงานประชุมสภา

  ประกาศ / ระเบียบหลักเกณฑ์ / ดาวน์โหลด

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร ชนิด ๖ ล้อ : 19 เมษายน 64
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย : 19 เมษายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.13 สายบ้าน นายอวยพร นามหา : 2 เมษายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.15 สายบ้าน นายอวยพร นามหา : 2 เมษายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ม.7 สายบ้าน นางสี นามหา : 1 เมษายน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคัภัย กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน : 31 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ cannon รุ่น IR-2525 : 22 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าอุเทน : 24 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 1 คัน : 29 มีนาคม 64
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ 2/2563 ประจำวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง : 24 มีนาคม 64

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือน มกราคม – มีนาคม 2564 ) : 5 เมษายน 64
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 : 31 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้ให้กับกองคลัง ๑ ตู้ : 3 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานเปิด จำนวน ๑ ตู้ ให้กับกองคลัง : 3 มีนาคม 64
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด ให้กับกองคลัง จำนวน ๑ ตู้ : 3 มีนาคม 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : 1 มีนาคม 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2563) : 15 มกราคม 64

แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

  เว็บบอร์ด-กระดานสนทนา

  หนังสือราชการ สถ.

  FACEBOOK


นายวรลภย์ ศรีบุญเรือง
นายก อ.บ.ต. ท่าจำปา


นายอนุวัชร อวิโรธน์
ปลัด อ.บ.ต. ท่าจำปา

ร้องทุกข์-สายตรงผู้บริหาร

โทร.08123456789

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน