แนะนำที่เที่ยวและสถานที่สำคัญ

ข้อมูลแม่น้ำสงครามบ้านท่าแต้ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
หมู่บ้านท่าแต้ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม