สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

                   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 91 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยได้ยกฐานะจากสภาตำบลฯ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพื้นที่ประมาณ 108.27  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตดังต่อไปนี้

                   ทิศเหนือ จด      ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน

              ทิศใต้             จด      ตำบลท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน

              ทิศตะวันออก     จด      แม่น้ำโขง

                   ทิศตะวันตก      จด      ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ และตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม