คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่กักตัว พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)