คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานครู อบต.ท่าจำปา ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานครู อบต.ท่าจำปา ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง