[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 184.72.102.217
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  1134 ip
  เมื่อวาน
  1249 ip
  เดือนนี้
  27934 ip
  เดือนที่แล้ว
  ip
  ปีนี้
  27934 ip
  ทั้งหมด
  1443574 ip

    
  ปัญหาหยดน้ำเกาะใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ป้องกันได้อย่างไร
  โดย : มงคล   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   


  ปัญหาหยดน้ำเกาะใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ป้องกันได้อย่างไร

  อีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยของผู้ที่ติดตั้งอ่างล้างจาน คือ การเกิดหยดน้ำที่ด้านใต้เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน ซึ่งสาเหตุหลักนั้นก็คือ ความชื้นในอากาศ  ประเทศไทยนั้นมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นจึงทำให้เกิดปัญหาความชื้นสะสมภายในตู้ที่ค่อนข้างสูงและเกิดเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ด้านใต้อ่างล้างจานได้ในที่สุด ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดคิดว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์มีจุดรั่วซึมและนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงสาเหตุและไม่เป็นผลในที่สุด   ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและการแก้ไข จึงต้องเข้าใจถึงสาเหตุหลักของหยดน้ำที่เกิดขึ้นนั้นเสียก่อน ความชื้นในอากาศ คือสาเหตุหลักของการเกิดหยดน้ำดังกล่าว เหมือนการเทน้ำที่เย็นกว่าอุณหภูมิของห้องลงไปในแก้ว เราจะพบว่ามีไอน้ำเกาะอยู่บนแก้วและค่อยๆกลายเป็นหยดน้ำในที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากแก้วน้ำรั่วซึมแต่อย่างใด หากแต่เกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างน้ำเย็นที่อยู่ภายในแก้วกับอากาศภายนอกแก้ว ซึ่งหากในอากาศมีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงก็จะเกิดการควบแน่นที่บริเวณผิวสัมผัสที่อุณหภูมิที่เย็นกว่าและเกิดเป็นหยดน้ำในที่สุดนั่นเอง ในทำนองเดียวกันหากเปลี่ยนแก้วน้ำเป็นอ่างล้างจานซึ่งภายในอ่างล้างจานมีการใช้น้ำร้อน หรือน้ำเย็นจัด หรือภายในห้องครัวติดเครื่องปรับอากาศแล้วมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าภายในตู้ค่อนข้างมากอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกับภายในตู้มีอากาศทึบอาจเนื่องจากอ่างล้างจานที่มีขนาดค่อนข้างพอดีกับตู้และหน้าบานของตู้เป็นชนิดทึบไม่มีช่องระบายอากาศ จึงทำให้ภายในตู้สะสมความชื้นสูงและมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างด้านบนและด้านล่างของอ่างล้างจานสูงจึงเกิดเป็นหยดน้ำเกาะบริเวณก้นของอ่างล้างจาน

  วิธีการป้องกัน

  วิธีป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นที่จะต้องลดปริมาณความชื้นสัมพัทธ์อากาศภายในตู้รวมไปถึงควบคุมอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ด้วยการออกแบบตู้สำหรับอ่างล้างจานให้เหมาะสม อาทิเช่น เลือกใช้หน้าบานอ่างล้างจานชนิดบานเกร็ดหรือหากเป็นหน้าบานทึบ โครงตู้ก็ควรมีช่องระบายอากาศที่เพียงพอโดยการติดตั้งช่องระบายอากาศ (Air Grille) ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น  เข้าชม : 28

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong