[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
แผนพัฒนา และแผนดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
งบแสดงฐานทางการเงิน และงบรายรับรายจ่าย
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการประชุมสภาตำบลท่าจำปา และรายงานการประชุมผู่บริหารตำบลท่าจำปา ประจำปีงบประมาณ 2560

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.91.71.108
  ออนไลน์
  6 ip
  วันนี้
  18 ip
  เมื่อวาน
  1395 ip
  เดือนนี้
  32173 ip
  เดือนที่แล้ว
  60797 ip
  ปีนี้
  285228 ip
  ทั้งหมด
  520293 ip

    
  ยาamoxicillin
  โดย : ดร.สุ   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   


   ข้อบ่งใช้

  อ่านเพิ่มเติมที่ขนาดยา

  ขนาดยา
  ผู้ใหญ่: สำหรับเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ดื้อยา 250-500มิลลิกรัม(มก.)ทุก8ชั่วโมง หรือ 500-875 มก. ทุก 12 ชั่วโมง(ชม.)


  ยาชนิดรับประทาน
  โรคฝีในช่องปาก
  ผู้ใหญ่: 3กรัม, ให้ซ้ำอีก 1 ครั้งหลังจากได้รับยาไป 8 ชม.

  ยาชนิดรับประทาน
  ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะชนิดไม่ซับซ้อน
  ผู้ใหญ่: 3กรัม, ให้ซ้ำอีก 1 ครั้งหลังจากได้รับยาไป 10-12 ชม.

  ยาชนิดรับประทาน
  หนองในแท้/หนองในเทียม
  ผู้ใหญ่: 3กรัม ให้กินครั้งเดียวร่วมกับยา probenecid ขนาด 1 กรัม

  ยาชนิดรับประทาน
  ติดเชื้อ เอช.ไพโรไล(H.pylori)
  ผู้ใหญ่: 750 มก. หรือ 1,000 มก.วันละ 2 ครั้ง หรือ 500 มก.วันละ 3 ครั้งร่วมกับยา metronidazole หรือ clarithromycin และยาต้านการหลั่งกรดกลุ่ม PPI

  ยาชนิดรับประทาน
  ติดเชื้อโรคแอคติโนมัยโคสิส , ติดเชื้อที่ทางเดินน้ำดี, หลอดลมอักเสบ, เยื่อบุหัวใจอักเสบ, ภาวะกระเพาะลำไส้อักเสบ, หนองใน, ติดเชื่อที่ปาก, ติดเชื้อที่ตา, โรคปอดบวม, ความผิดปกติของม้าม, ไข้รากสาดและไข้รากสาดเทียม, ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  ผู้ใหญ่:250-500 มก.ทุก 8 ชม. หรือ 500-875 มก. ทุก 12 ชม.
  เด็ก: น้ำหนักน้อยกว่า 40กก. ให้ยาตามน้ำหนัก 40-90 มก./กก. แบ่งให้ 2-3 ครั้งต่อวันสูงสุด 3กรัม/วัน

  ยาชนิดรับประทาน
  ป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ 
  ผู้ใหญ่: 2 หรือ 3ก. ให้ครั้งเดียว 1 ชม.ก่อนการผ่าตัด
  เด็ก: 50มก./กก. ให้ครั้งเดียว 1 ชม.ก่อนการผ่าตัด

  ยาชนิดรับประทาน
  คออักเสบ, ต่อมทอลซินอักเสบ
  ผู้ใหญ่: หากเป็นยาชนิดค่อยๆปลดปล่อยให้ขนาด 775 มก. ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน

  ให้ยาทางหลอดเลือด
  ติดเชื้อไม่ดื้อยา
  ผู้ใหญ่: 500มก. ทุก 8 ชม.ฉีกเข้ากล้ามเนื้อ หรือค่อยๆให้ทางหลอดเลือดดำ, ภาวะติดเชื้อรุนแรงอาจให้ยาสูงถึง 1 กรัม ทุก 6ชม.ทางหลอดเลือดดำ(ค่อยๆฉีดในระยะเวลา 3-4 นาที) หรือให้ร่วมกับน้ำเกลือทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระยะเวลา 30-60 นาที
  เด็ก: น้ำหนักตัวน้อยกว่า 40กก.: ให้ยาขนาด 40-90 มก./กก.แบ่งให้สองครั้งต่อวัน สูงสุดขนาดยา 3กรัม/วัน

  Renal Impairment/ภาวะไตเสื่อม
  ผู้ป่วยฟอกไต: 250-500 มก. ทุก 24 ชม. และควรมีการปรับขนาดยาระหว่างทำการฟอกไต
  CrCl น้อยกว่า 10 ขนาดยา 250-500 มก. ทุก 12 ชม.
  CrCl 10-30 ขนาดยา 250-500 มก. ทุก 12 ชม.

  การบริหารยา
  สามารถกินก่อน หรือหลังอาหาร .กินยาหลังอาหารจะช่วยให้การดูดซึมยาดีขึ้น และช่วยลดอาการไม่สบายท้องหลังกินยาได้

  Reconstitution/การผสมยา
  สำหรับยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
  ละลายยา 500 มก.ในน้ำสำหรับยาฉีด(water for injection) 10 มล.จะทำให้ได้ปริมาตรสารละลาย 10.4 มล. หรือเจือจางเพิ่มเติมกับสารละลายที่สามารถให้ทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสม
  สำหรับยาที่ฉีดให้ทางกล้ามเนื้อ
  เติมน้ำสำหรับยาฉีดปริมาตร 2.5มล. และเขย่าจนยาละลายเข้ากันได้ดีทำให้มีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 2.9 มล.

  Incompatibility/ยาที่ไม่สามารถให้ร่วมกันได้
  ผลิตผลจากเลือด, สารละลายที่มีส่วนประกอบของโปรตีน(เช่น โปรตีนไฮโดรไลเสต), IV lipid emulsion, aminoglycosides

  Contraindications/ข้อห้ามในการใช้ยานี้
  มีประวัติแพ้ยา amoxicillin และตัวยาอื่นๆในกลุ่ม penicillins

  Special Precautions/ควรระวังเป็นพิเศษ
  ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มเบต้า-แลคแทม, ไตเสื่อม, ตั้งครรภ์และให้นมบุตร, โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส

  Adverse Drug Reactions/อาการไม่พึงประสงค์จากยา
  คลื่นไส้, ท้องเสีย, ลิ้นมีขนสีดำ, serum sickness-like reactions, ไข้ผื่น, ผื่นแพ้ยา, ผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Stevens-Johnson syndrome, ผื่นแพ้ยา ED, ฯลฯ

  Pregnancy Category(US FDA)/ความปลอดภัยของยาต่อทารกในครรภ์

  Pregnancy Category B หมายถึง ยาที่ไม่พบความเสี่ยงต่อตัวอ่อนจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่ยังไม่มีการศึกษาแบบควบคุมในมนุษย์ หรือยาที่พบว่ามีผลเสียต่อตัวอ่อนในสัตว์ทดลองแต่ยังไม่พบว่ามีผลเสียต่อ ทารก ในมนุษย์จากการศึกษาแบบควบคุม เช่น ยาปฎิชีวนะในกลุ่ม Penicillins
   

  Patient Counselling/คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
  ดื่มน้ำให้เพียงพอ และตรวจสอบปริมาณของปัสสาวะ

  Monitoring Parameters/ผลแลปที่ต้องดูแลระหว่างที่ผู้ป่วยได้รับยา
  ดูแลภาวะของไต, ตับ, และระบบเลือด, ภาวะปฎิกริยากับยาในยาขนานที่ 1

  อ้างอิง

  1. https://www.drugs.com/uk/amoxicillin-500mg-capsules-leaflet.html
  2. https://sites.google.com/site/rxbanglamung//ยาที่ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์/pregnancy-category
  3. https://sites.google.com/site/drugallergiesmsu/drug_allergies/type/exfoliative-dermatitis
  4. https://www.uptodate.com/contents/treatment-of-uncomplicated-neisseria-gonorrhoeae-infections
   


  เข้าชม : 257

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong