[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.231.220.225
  ออนไลน์
  5 ip
  วันนี้
  1598 ip
  เมื่อวาน
  3072 ip
  เดือนนี้
  11847 ip
  เดือนที่แล้ว
  105286 ip
  ปีนี้
  434286 ip
  ทั้งหมด
  1155368 ip

    
  สมาชิกใหม่โปรโมชั่นเพียบ www.tuleaders.com
  โดย : dg   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562   


   <div class="sound_only" style="left: -9999px; position: absolute; top: -9999px;">
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tolove24.com"  target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토토사이트추천">토토사이트추천</a> - 토토사이트추천</p>
  <p><a href="http://www.totolove24.com"  target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.towinners.com" target="_blank" title="토토사이트안전한곳">토토사이트안전한곳</a> - 토토사이트안전한곳</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="해외안전놀이터">해외안전놀이터</a> - 해외안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토토사이트추천">토토사이트추천</a> - 토토사이트추천</p>
  <p><a href="https://www.tuleaders.com" target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="토토사이트">토토사이트</a> - 토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="안전놀이터">안전놀이터</a> - 안전놀이터</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="사설토토사이트">사설토토사이트</a> - 사설토토사이트</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="안전한사설토토">안전한사설토토</a> - 안전한사설토토</p>
  <p><a href="https://www.toleaders.com" target="_blank" title="토사랑">토사랑</a> - 토사랑</p>
   


  เข้าชม : 766

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong