[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี
รายงานผลงานนายก อบต.
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานทางการเงิน 52-54
รายงานการปะชุมสมัยสามัญที่ 4/2556 ครั้งที่ 1 - 3
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการประชุมผู้บริหาร
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา สมัยสามัญที่1/2556
รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมข้าราชการ และพนักงาน ประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
ประกาศ/ระเบียบ
รายงานการประชุมผู้บริหารประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติประจำปี 2556
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2557
ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ท่าจำปา ประจำปี 2557
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำ(พ.ศ.2559-2561)
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ประจำปี 2558
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ราคากลางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านเริ่มจากหน้าบ้านนายเซียง สาเซ็ง ไปบ้านนางสิ่ว ชมภูพระ หมู่ที่ 9 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 สายบ้านนายมาน ชมภูพระ ไปบ้านนายมิตร อุเทนจันทร์
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2560-2562)
ราคากลางการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำพอก สายบ้านคำพอก-บ้านดอนแดง,หมู่ที่ 12 บ้านนาดอกไม้ สายทางบ้านนาดอกไม้ไปประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 15 บ้านดอนแดง สายบ้านดอนแดงไปห้วยปลาฝา
ประกาศ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)
ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 54.196.98.96
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  195 ip
  เมื่อวาน
  141 ip
  เดือนนี้
  10037 ip
  เดือนที่แล้ว
  21440 ip
  ปีนี้
  69221 ip
  ทั้งหมด
  133009 ip

    
  โรคเกิดจากอุตสาหกรรม
  โดย : Dr. Jetanat Somboon   เมื่อวันที่ : ศุกร์ ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   


   

  โรคเกิดจากอุตสาหกรรม

  สิ่งแวดล้อม

  สาเหตุอันก่อให้เกิดโรคผิวหนังจากอาชีพ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ

  1. งานที่ปฏิบัติ

  2. สิ่งแวดล้อมของงานและสถานที่ทำงาน

  3. คน (ผู้ปฏิบัติงาน)

  ที่โรงงานทำปลาแห่งหนึ่ง ใช้คนงานหญิงเป็นจำนวนมาก สำหรับคัดเลือกปลาออกเป็นชนิดๆ และจัดลงภาชนะใหม่ปรากฎ ว่า คนงานจากโรงงานนี้มาหาแพทย์เป็นประจำ โรคที่เป็นคือ ถูกเศษไม้ตำ บางคนทิ้งไว้จนเป็นหนอง บางคนเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เกิดอักเสบ มือเกิดบวมแดง และลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามแขน คนไข้มีไข้สูง โรคที่พบเป็นประจำอีกคือ นิ้วเปื่อย มือเปื่อย แห้ง มีลักษณะแดงเหี่ยว บางคนปลายนิ้วมือและฝ่ามือ ฝ่าเท้าแตกเป็นร่อง ถูกนำเข้าเจ็บมาก หลายคนปรากฏว่าเล็บกุด เล็บแตกเป็นร่อง

  ในโรงงานทำทองและโลหะ กรดกัดทองได้ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังโดยตรง โดยเฉพาะที่มือไอระเหยของกรดนอกจากจะทำอันตรายต่อผิวหนังยังเป็นอันตรายต่อเยื่อบุผิว เช่น ที่จมูกด้วย

   

  สิ่งแวดล้อมของงานและสถานที่ทำงาน ที่จะทำให้เกิดโรค อาจแบ่งได้เป็น 3 อย่างคือ

   

  1.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น ความร้อน ความเย็น กัมมันตภาพรังสีและพลังงานที่เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ โรคที่เกิดจากความเย็น มักจะพบกับคนงานในอุตสาหกรรมห้องเย็นทำน้ำแข็ง ทำเบียร์ ความเย็นจะทำให้อุณหภูมิของผิวหนังต่ำ และการไหลเวียนของโลหิตมาสู่ส่วนปลายร่างกายน้อยลงเช่น ปลายมือ ปลายเท้า เกิดชา เป็นแผล เท้าเปื่อยได้ โรคผิวหนังที่เกิดจากความร้อนมักจะพบในพวกหลอมโลหะ ทำแก้ว เครื่องปั้นดินเผา พวกนี้ผิวหนังอาจจะแดง ด้าน เหี่ยว และมีอาการผื่นคันง่าย พวกนั่งปิ้งกล้วย ปิ้งข้าวโพด ขนมครก ความร้อนอ่อนๆ ระบายมาถูกหน้าแข้งตลอดเวลา ภายหลังหน้าแข้งจะแดงเป็นผื่นคันทุกครั้งที่ถูกความร้อน มือก็ด้านเพราะถูกความร้อนตลอดเวลา กัมมันตภาพรังสี ทำให้เกิดมะเร็งบนผิวหนังพบมากในคนปฏิบัติงานเกี่ยวกับพลังงาน เช่น พลังงานปรมาณูและเครื่องเอ๊กซเรย์ พลังงานที่เกิดจากไพฟ้า คือ อินฟราเรดอุลตร้าไวโอเลตพวกนี้ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ หนังคล้ำเป็นผื่นแดงไหม้ อาชีพที่เป็นโรคเหล่านี้ได้แก่พวกกลาสีเรือ คนงานสร้างถนน ช่างเชื่อมโลหะ คนงานเป่าแก้ว คนงานหลอมโลหะ เป็นต้น

  2.สิ่งแวดล้อมทางเคมี สารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นพิษแก่ร่างกายและผิวหนัง มีอยู่หลายแบบและหลายชนิด เช่น โลหะ แก๊สหรือของเหลว เช่นน้ำมันก็ได้ สารหนู ซึ่งพบในอุตสาหกรรมทำยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช อุตสาหกรรมทำแก้ว และโรงงานทำสี ผิวหนังที่สัมผัสสารหนู ทำให้เกิดการแพ้ เป็นผื่นแดง และพุพอง เม็ดน้ำใส นานๆ ไปอาจเกิดเป็นมะเร็งของผิวหนัง ในโรงงานทำงานทำสีต่างๆ ในโรงงานเครื่องปั้นดินเผา และโรงงานเครื่องเคลือบ เครื่องชุบต่างๆ จะใช้โครเมี่ยมเป็นส่วนประกอบ จะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบบริเวณที่สัมผัสกับโครเมี่ยม ฝุ่นไอและกรดของโครเมี่ยมจะทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุช่องจมูกจนถึงหลอดลมและปอด เกิดการทำลายเนื้อเยื่อ เกิดเป็นโรคปอดได้

   

  3.สิ่งแวดล้อมทางชีวะ ได้แก่เชื้อโรค พวกไวรัส แบคทีเรีย ริคเคทเชีย และพยาธิ ตัวอย่างเช่น คนงานในโรงงานฟอกหนังโรงงานเคี่ยวกาว โรงงานป่นกระดูก มีโอกาสติดโรคแอนแทร็กซ์ (Anfrax) ได้ง่ายกว่าคนธรรมดา คนงานที่ทำงานในที่อับชื้นหรือต้องใส่รองเท้าอับตลอดเวลา มีโอกาสเป็นเชื้อราได้ง่าย

   

  คนผู้ปฏิบัติงานอาจจะเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหา เป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องกับอาชัพและการทำงานได้ แต่เป็นไปโดยอ้อม ไม่ใช่โดยตรง เช่น คนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ได้ง่าย พวกนี้หากไปประกอบอาชีพที่มีสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ก็จะเกิดอาการแพ้ได้ง่ายเร็วกว่าคนอื่น มีคนไข้ 2 คน ซึ่งเป็นโรคแพ้ได้ง่าย คนหนึ่งไปทำงานในโรงงานทำพลาสติค อีกคนหนึ่งไปทำงานทำความสะอาดกระสอบที่ใช้บรรจุเคมีภัณฑ์ ทั้งสองคนมาปรึกษาแพทย์พร้อมกัน เพราะแพ้สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบในการทำพลาสติค และฝุ่นสารเคมีที่ติดอยู่กับกระสอบเกิดอาการผื่นคันตามตัว แขน ขา กรณีนี้ไม่ถือเป็นความบกพร่องของฝ่ายโรงงานเพราะคนป่วยมีภาวะยอมรับสภาพการแพ้ หรือเป็นโรคแพ้ได้ง่ายมาก่อน

  ข้อสำคัญของโรคอันเนื่องด้วยอาชีพ โรงงานและสิ่งแวดล้อม อีกประการหนึ่งคือ เศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากความเจริญทางวัตถุมากกว่าเกษตรกรรม ลูกจ้างทางอุตสาหกรรม มีโอกาสได้ค่าแรงมากกว่า แน่นอนกว่าและเนิ่นนานกว่าลูกจ้างจากการไถนา ปลูกข้าว หรือทำไร่ ทำให้เกิดการหลั่งไหลเข้าสู่แถบอุตสาหกรรมความเป็นอยู่แออัด ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายทางผิวหนังก็เช่น หิด กลาก เกลื้อน บางครั้งมีการนำเด็กมาทำงานเพื่อให้รายได้มากขึ้นโดยไม่รู้ว่าเด็กมีโอกาสแพ้พิษสารต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่มาก เช่น ลูกชายคนงานในโรงงานหลอมตะกั่ว เกิดอาการแพ้พิษตะกั่ว มือแดง เท้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน ทีหลังเป็นอัมพาตไป เพราะติดตามไปช่วยพ่อทำงานในโรงงาน ลูกชายเจ้าของร้านซ่อมแบตเตอรี่ อายุ 5-6 ขวบ ก็เกิดอาการแพ้พิษตะกั่ว จากการคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับที่ซ่อมแบตเตอรี่เช่นเดียวกัน

  โรคเกิดจากอุตสาหกรรม

  HonestDocs

   [url]https://www.honestdocs.co/disease-industrial-occupation[/url]

   [url]http://www.honestdocs.co/sitemap[/url]  เข้าชม : 463

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong