[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by itepsakon


 

ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
รายงานผลงานนายก อบต.
รายงานฐานะทางการเงิน
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
แผนอัตรากำลัง
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนผังแสดงขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ประเพณี วัฒนธรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ข้อบัญญัติงปบประมาณ
รายงานผลดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน
คู่มือการบริการประชาชน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ตรวจสอบภายในอบต.ท่าจำปา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงการให้บริการเชิงรุกในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
คู่มือการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
คำสั่งฯ การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศใช้แผนปฏิบั่ติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริาหารส่วนตำบลท่าจำปา (พ.ศ. 2561-2564)

 
 • หน้าหลัก
 • เกี่ยวกับเรา
 • สินค้าทั้งหมด
 • วิธีการสั่งซื้อ
 • วิธีการชำระเงิน
 • แสดงผลการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน้องกันการทุจนริต
 • กระดานสนทนา
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.229.90
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  41 ip
  เมื่อวาน
  840 ip
  เดือนนี้
  5860 ip
  เดือนที่แล้ว
  59482 ip
  ปีนี้
  487781 ip
  ทั้งหมด
  1208863 ip    

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงขบประมาณ 2557
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงขบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดทำโครงการป้องกันไข้เลือดออกภายในชุมชน ให้ความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียนและประชาชนในชุมชน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 จัดทำโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อระลึกถึงคุณความดีของผู้สูงอายุที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน
  อบต.จัดซุ้มงานบุญเดือน ๓ นมัสการพระธาตุท่าอุเทน ณ หน้าวัดพระธาตุท่าอุเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ด่วน ! อบต.ท่าจำปา มีความประสงค์จะรับโอน พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การป้องกันโรคไข้เลือดออก
  ไข้เลือดออกเป็นสิ่งที่ประชนนป้องกันได้โดยชุมชนมีส่วนร่วม จัดทำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
  องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่ว
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เชิญร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอกจำปาเกมส์ ครั้งที่ 12
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เชิญร่วมร่วมงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดอกจำปาเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าจำปาวิทยา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
  พรปีใหม่ของในหลวง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
  มีความสุข

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/4
  << 1 2 3 4 >>     © องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-050488
        Copyright © 2016 All Rights Reserved | Power by : inwbong